Работилница

Работилница

Нова фабрика Xinruifeng

IMG_20220322_085317

XINRUIFENG NO.1 СГРАДА

ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ XINRUIFENG (2)

XINRUIFENG NO.2 СГРАДА

КОМПАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ЗА КРЕПЕЖИ XINRUIFENG РАБОТИЛНИЦА ЗА ФОРМУВАНЕ НА ГЛАВИ (1)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА ОФОРМЯВАНЕ НА ЗАГЛАВКИ

КОМПАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ЗА КРЕПЕЖИ XINRUIFENG РАБОТИЛНИЦА ЗА ФОРМУВАНЕ НА ГЛАВИ (2)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА ОФОРМЯВАНЕ НА ЗАГЛАВКИ

XINRUIFENG КОМПАНИЯ ЗА КРЕПЕЖИ ЗА ВИНТОВЕ ЗАВОД ЗА РЕЗБОВО НАВИВАНЕ (1)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА НАВЛЯКВАНЕ НА РЕЗБИ

XINRUIFENG КОМПАНИЯ ЗА КРЕПЕЖИ ЗА ВИНТОВЕ ЗАВОД ЗА РЕЗБОВО НАВИВАНЕ (2)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА НАВЛЯКВАНЕ НА РЕЗБИ

XINRUIFENG ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРЕПЕЖНИ ВИНТОВЕ ЗА ТОЧКОВО ФОРМИРАНЕ НА РАБОТИЛНИЦА (1)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТОЧКИ

XINRUIFENG ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРЕПЕЖНИ ВИНТОВЕ ЗА ТОЧКОВО ФОРМИРАНЕ НА РАБОТИЛНИЦА (2)

XINRUIFENG #1 РАБОТИЛНИЦА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТОЧКИ

XINRUIFENG ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРЕПЕЖИ ВИНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМУВАНЕ НА ГЛАВА РАБОТИЛНИЦА (1)

XINRUIFENG #2 РАБОТИЛНИЦА ЗА ОФОРМЯВАНЕ НА ЗАглавки

XINRUIFENG ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРЕПЕЖИ ВИНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГЛАВА ЗАВОД ЗА РАБОТИЛНИЦА (2)

XINRUIFENG #2 РАБОТИЛНИЦА ЗА ОФОРМЯВАНЕ НА ЗАглавки

XINRUIFENG ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КРЕПЕЖИ ВИНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЗБОВА НАВЛЯКВАНЕ (1)

XINRUIFENG #2 РАБОТИЛНИЦА ЗА НАВЛЯКВАНЕ НА РЕЗБИ

XINRUIFENG ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КРЕПЕЖИ ВИНТОВЕ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАВОД ЗА РЕЗБОВО НАВИВАНЕ (2)

XINRUIFENG #2 РАБОТИЛНИЦА ЗА НАВЛЯКВАНЕ НА РЕЗБИ

XINRUIFENG КРЕПЕЖИ ВИНТОВЕ ТЕХНОЛОГИЯ ФАБРИКА ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА РАБОТИЛНИЦА ЗАВОД (1)

РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА XINRUIFENG

XINRUIFENG КРЕПЕЖИ ВИНТОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНА ФАБРИКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА (2)

РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА XINRUIFENG